Εκτός σύνδεσης
Artemis
Γυναίκα, δεν έχει δηλώσει ηλικία.
Artemis 
 Δεν έχει κανέναν φίλο ακόμα.